top of page

תוכנית הכנס

09:00-09:15​  דברי פתיחה

ד"ר נעם למלשטריך-לטר, דיקן מיסד בית ספר סמי עופר לתקשורת במרכז הבינתחומי הרצליה

ד"ר ערן טוך, המחלקה להנדסת תעשייה, אוניברסיטת תל אביב

09:15-10:15  מחקר באינטראקציית אדם מחשב - אקדמיה ותעשיה: פרספקטיבות שונות

מנחה:

ד"ר גיא הופמן, המעבדה לחדשנות במדיה, המרכז הבינתחומי הרצליה

משתתפים:

עדי דיאמנט, מנהל מעבדת החדשנות במרכז המחקר והפיתוח של מיקרוסופט

אלכס פדואה, מעצב מכוניות ומוצרים, ראש המחלקה לעיצוב תעשייתי בשנקר

ד"ר יעל שמואלי, חוקרת בכירה, קבוצת ממשק אדם-מכונה, ג'נרל מוטורס

פרופ' יואכים מאייר, המחלקה להנדסת תעשייה, אוניברסיטת תל אביב

10:45-12:15  מושב מחקר I: ממשקים ואנשים

12:15-13:30  ארוחת צהריים

13:30-15:00  מושב מחקר II: טכנולוגיות מתקדמות

15:00-16:00  הרצאות קצרות: חוויות אינטראקטיביות פורצות דרך

16:00-17:00  הדגמות חיות של ממשקים חדשניים

17:00-17:30  הקרנות סרטוני קונספט של טכנולוגיות אינטראקטיביות עתידיות

17:30-17:45  דברי סיכום

ד"ר שולי גילוץ, המעבדה ללמידה וטכנולוגיה, בית ספר לחינוך, אוניברסיטת תל אביב

bottom of page