top of page

רשימת תפוצה

מוזמנים להירשם לרשימת התפוצה של IsraHCI ולקבל הודעות על אירועים ומפגשים. לא נמכור או נשתמש במידע זה למטרות אחרות. 

bottom of page