top of page
הכנס הראשון - 2013
הכנס הישראלי הראשון למחקר באינטראקצית אדם-מחשב
​הכנס נערך ב 15 בינואר 2013 במרכז הבינתחומי בהרצליה וכלל מושב פתיחה ו-4 מושבים נוספים, כולם מוקדשים להיבטים שונים של תחום ממשק אדם-מחשב ובהם מאמרים, תקצירים, הדגמות וסרטונים.

וידאו

מושב 3

הדגמות חיות

מושב 2

טכנולוגיות מתקדמות

מושב 1

ממשקים ואנשים

מושב פתיחה

חסויות

bottom of page