top of page

הכנס הישראלי ה-10 למחקר באינטראקציית אדם-מחשב
אוניברסיטת רייכמן, 4.7.2023 

הכנס הישראלי למחקר באינטראקציית אדם-מחשב מתמקד במחקר בממשקי משתמש ובאופן בו ניתן להבין ולשפר את האינטראקציה בין בני אדם לבין מחשבים, רובוטים, וטכנולוגיה. במושבים השונים מוצגים מחקרים פורצי דרך במגוון נושאים ומודגמים מערכות ואמצעי אינטראקציה חדשים, סרטי וידאו של מערכות ורעיונות עיצוב חדשניים, ומחקרי מקרה (case studies).

תאריכים חשובים (מועדים הסתיימו):
מועד ההגשה נדחה ל 1 לאפריל 2023
מועד אחרון להגשה: 24 במרץ 2023
הודעה על קבלה: 15 למאי 2023
הרשמה מוקדמת לכנס: עד 10.6.23

 הוראות הגעה לכנס

באפליקציות ניווט: אוניברסיטת רייכמן (רחוב האוניברסיטה 8, הרצליה). יש חניה בשפע מחוץ לקמפוס

לדרכי הגעה בתחבורה ציבורית: 

https://www.runi.ac.il/about/visit/public-transportation/

bottom of page