הרשמה לכנס

מחיר רגיל:
מחיר סטודנט*:

150 ש"ח

75   ש"ח

*   בהצגת תעודת סטודנט בתוקף

** ביטול הרשמה יתאפשר עד ל 8.1.2015

ההרשמה לכנס כוללת:

- יום הרצאות והדגמות

- ארוחת צהריים

- הפסקות קפה